• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Anpassad grundskola

Om ditt barn har svårigheter i skolan och du tror att barnet har rätt att gå i anpassad grundskola kan kommunen utreda om eleven tillhör målgruppen för anpassad grundskola. Anpassad grundskola hette tidigare grundsärskola.

Utbildningen i anpassad grundskola ska ge barn och ungdomar utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar, Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan. anpassad grundskola har 9-årig skolplikt.

I anpassad grundskola kan man även läsa inriktning mot träningsskola..

I Nora finns anpassad grundskola på Järntorgsskolan för årskurs 1-6 och Karlsängskolan för årskurs 7-9 .

Anpassad grundskola

skolan har en egen läroplan, kursplan och timplan (Lgr 22 anpassad grundskola).

Eleverna undervisas i stort sett samma ämnen som grundskolan. Ämnenas innehåll och omfattning ska anpassas till elevernas egna förutsättningar. Därför upprättas också individuell studieplan för varje elev.

I anpassad grundskola ges betyg i årskurs 6 - 9 om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det. I årskurs 6, 7 och 8 ges terminsbetyg i slutet av höst- och vårterminen.
I årskurs 9 ges i förekommande fall terminsbetyg i slutet av höstterminen och slutbetyg i slutet av vårterminen.

I anpassad grundskola är betygsskalan femgradig (A-E). Betyg F och steck används inte. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om den nya betygsskalan. Där finns även en folder som går att ladda ner. Har du problem med att nå den får du hjälp från den aktuella skolan.

Träningsskolan

Träningsskolans kursplaner fokuserar på fem ämnesområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning.
Inom träningsskolan ges inga betyg.

Elever som fyllt 20 år kan få plats inom anpassad utbildning på komvux, du kan klicka här för att läsa mer. Öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: