• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Särskilda behov och åtgärdsprogram

Elev som har svårigheter i skolarbetet skall ges stöd enligt skollagen. Det är rektor som ansvarar för att behovet utreds.

Så här gör du för att få hjälp

I första hand vänder du dig till skolans rektor. Du kan även vända dig direkt till Elevhälsan. Den kompetens som finns representerade vid elevhälsan är: skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator, specialpedagog, LSS-handläggare och ungdomssamordnare.

Du kan kontakta elevhälsan via kommunens växeltelefon: 0587-810 00

Åtgärdsprogram, handlingsplan

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektor se till att det utarbetas ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska vara ett redskap för planering och samverkan mellan lärare, elev, elevhälsan och vårdnadshavare. Åtgärderna utarbetas i relation till läroplanens och kursplanernas mål.

Åtgärdsprogram ska utvärderas och revideras vid behov.

Läs mer om rätt till kunskap och särskilt stöd på skolverkets hemsida.  

www.skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: