• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Gymnasieutbildning

Valet av gymnasieutbildningar styrs av kommunens aktuella avtal samt utbudet av riksrekryterande och fristående utbildningar.

Genom avtal har Nora kommun tillgång till kommunal gymnasieutbildning i Örebro län. I övrigt får eleverna söka bland landets fristående gymnasieskolor eller riksrekryterande utbildningar. Du kan få mer information kring vilka skolor och utbildningar som kan sökas av studie- och yrkesvägledarna på Karlsängskolan och Hjernet.

Gymnasieutbildning måste påbörjas innan du fyllt 20 år. Du kan inte söka gymnasiet om du tidigare slutfört ett nationellt gymnasieprogram eller en likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate (IB). 

För gymnasieskolor

För frågor kring bidrag, avtal, fakturor, inackordering, extraordinära stödinsatser och tilläggsbelopp, yttranden, elevers skolfrånvaro od-kontakta Samordnaren för Gymnasieskolan.

För elever och vårdnadshavare

Ansökan - nationellt program

För att bli antagen till ett nationellt program eller ett specialutformat program krävs att du har slutfört grundskolan med godkända betyg i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk. Ansökan till nationella program sker via Gymnasieantagningen.

Direkt från grundskolan
Du som går i skolår 9 i Örebro län kan ansöka till gymnasiet via Internet. Alla elever i skolår 9 får information och inloggningsuppgifter av skolans studie- och yrkesvägledarei början av januari aktuellt år.
Du kan sedan registrera dina val t o m den 23 januari. Har du inte någon dator hemma kan du nå inloggningen från en dator på skolan eller annan dator med uppkoppling.

Andra sökande
Du som inte kommer direkt från skolår 9 i Örebro län får beställa inloggning till webansökan eller ansökningsblankett. Mer information på Gymnasieantagningens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan introduktionsprogram

Om du inte har godkända betyg i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk kontaktar du din studie- och yrkesvägledare. Du kommer då att få plats på ett introduktionsprogram, vanligen på Hjernet eller vid Lindeskolan. Läs mer om introduktionsprogram på www.nora.se/gymnasieskolan Öppnas i nytt fönster. 

Studier på annan ort

Ubildning i annan kommun eller friskola söker du via Internet. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig om du inte känner sig säker på hur du ska göra.

Nora kommun kan bevilja inackorderingsstöd för ungdomar som behöver bo på annan ort på grund av skolgången i en kommunal skola, se Resor och inackordering. Inackorderingsstödet beviljas bara om du är förstahandsantagen.

Byte av gymnasieskola eller program

Om du vill göra ett byte av gymnasieskola eller program innan du påbörjat dina gymnasiestudier vänder du dig till Gymnasieantagningen i Örebro för hjälp med att ändra ditt val, eller till din studie-och yrkesvägledare.

Vill du byta skola efter påbörjade studier vänder du dig till kommunens Samordnare för gymnasieskolan. Vid byte av program ska du vända dig till både studie- och yrkesvägledaren på den skola du går och Samordnaren för gymnasieskolan i Nora.

Nyinflyttad i Nora kommun

Du som flyttar till Nora kommun och redan går i gymnasieskolan ska ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på din skola samt Samordnaren för gymnasieskola i Nora kommun.

Nora kommun har samverkansavtal med alla kommunala gymnasieskolor i Örebro län. Nora har även en egen gymnasieskola, Hjernet, med två introduktionsprogram. 

Folkhögskoleelev 16-20 år

Elever mellan 16 och 20 år som blir antagna till folkhögskola för kurser på gymnasienivå har rätt och möjlighet att söka bidrag via Nora kommun,Samordnaren för gymnasieskolan. Bidraget kan omfatta  terminsavgift, måltider och busskort.
Be aktuell folkhögskola kontakta Samordnaren för gymnasieskolan avseende terminsavgift. Ersättning för måltider och busskort söks av eleven via ansökningsblankett. Skicka ansökan till Samordnaren för gymnasieskolan, adress i högerspalten.

Gymnasiestudier utomlands

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om riktlinjer för gymnasiestudier utomlands. Mer information via studie- och yrkesvägledaren vid Hjernet för elever som tillhör gymnasieskolan och via SYV Karlsängskolan för elever från grundskolan som funderar på gymnasiestudier i utlandet.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad:

Kontakt:

Samordnare Gymnasieskolan:
Nina Anttila
0587-81370
nina.anttila@nora.se

Rektor Hjernet:
Claes Dyst
0587-811 14
claes.dyst@nora.se

SYV Karlsängskolan:
Maria Sundberg
0587-812 48
maria.sundberg@nora.se

Länkar
Gymnasieantagningen Örebro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.