• Huvudmeny

Hälsovård

Elevhälsan arbetar på uppdrag av rektor och/eller föräldrar med barns/elevers situation i förskola och skola. Elevhälsan består av kurator, specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, psykolog och LSS-handläggare.

Hur arbetar elevhälsan?

De olika yrkeskategorierna arbetar på organisations-, grupp och individnivå. Huvudsakliga uppgiften är att arbeta förebyggande och med tidiga insatser bestående av råd och stöd till barn/elever och deras föräldrar. Elevhälsan arbetar också konsultativt gentemot skolpersonal med handledning och arbetsmöten i specifika ärenden. Elevhälsans arbete kan bestå av samtal/arbete enskilt eller i grupp med barn/elever och föräldrar samt av utredning och kartläggning av barnet/elevens situation i skolan.

Även Folkhälsoteamet arbetar med dessa frågor, mer finns att läsa här:
Folkhälsoteametlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationsägare: Välfärd skola och förskola
Sidan uppdaterad: 2016-02-24